Välkommen!

Välkommen till Harry Schaumans Stiftelses sidor för sökande och understödsadministration

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten.

Understöd kan sökas för:

  • Vetenskap och utbildning
  • Kultur

Fokusområden:

  • Fokusområden för utdelningen 2024 är att främja genreöverskridande kreativa samarbeten som ökar den sociala hållbarheten.  

Understöd kan sökas av:

  • Universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar.

Understöd ges i regel inte till:

  • Privatpersoner, kommuner, samkommuner eller av dessa ägda inrättningar eller kommersiella bolag och motsvarande aktörer.
  • Direkta anskaffningar eller renovering av utrustning, byggnader eller motsvarande nyttigheter.

Ansökan skall inlämnas elektroniskt och innehålla syfte och helhetsbudget. Ansökningstiden för understöd går ut varje år den 28 februari.

Nedan hittar du alla aktuella understödsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Harry Schaumans Stiftelses tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du beställa ett nytt lösenord. Det gör du här.
Alla ansökningstyper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2401 Harry Schaumans Stiftelse: Vetenskap och utbildning
Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar för verksamhet som anknyter till vetenskap och utbildning. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller företag. Syfte och helhetsbudget bör klart framgå av ansökan.
03.01 - 28.02.2024
2402 Harry Schaumans Stiftelse: Kultur
Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar för kulturell verksamhet. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller företag. Syfte och helhetsbudget bör klart framgå av ansökan.
03.01 - 28.02.2024